Schoolvakanties

Schoolvakanties Voor de meeste Nederlandse gezinnen met kinderen geldt dat de schoolvakanties bepalend zijn bij de planning voor de vakantie. Het is daarom belangrijk om te weten wanneer deze vakanties zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt de data van de schoolvakanties voor de scholen. Scholen hoeven zich alleen te houden aan de vakantiedata voor de zomervakanties. De data voor de overige vakanties zijn adviezen. Scholen zijn dus niet verplicht om zich daar aan te houden. Je kan daarom het beste bij de school zelf informeren naar de vakantiedata van de school.

Vakantiedata 2009-2010-2011 en voorlopige data daarna

De vakantiedata gelden voor alle basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor het voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. Op de website van het ministerie van OCW vind je meer informatie over de vakantiedata en de vakantiespreiding van de schoolvakanties.

Vakantiedata schooljaar 2009-2010

Vakantiedata schooljaar 2009-2010 per regio en onderwijstype.Definities:
* bo = basisonderwijs/speciaal onderwijs - vo = voortgezet onderwijs
** In 2010 vallen de adviesdata voor de voorjaarsvakantie niet samen met de carnavalsweek. Het is te verwachten dat de scholen in de rooms-katholieke delen van het land dan de adviesdata niet zullen aanhouden en vrij geven met carnaval.

De data van de zomervakanties zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

Vakantiedata schooljaar 2010-2011

Vakantiedata schooljaar 2010-2011 per regio en onderwijstype.Definities:
* bo = basisonderwijs/speciaal onderwijs - vo = voortgezet onderwijs
** In 2011 vallen de adviesdata voor de voorjaarsvakantie niet samen met de carnavalsweek. Het is te verwachten dat de scholen in de rooms-katholieke delen van het land de adviesdata niet volgen en vrij geven met carnaval.

De data van de zomervakanties zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

Lees verder: Budget & kosten


Reisloket

Actueel