Communiceren in China

Hotels & hostels Hotels & hostels in China

Vraag in je hostel of ze op een papiertje willen schrijven wat je wilt weten op het bus/trein station. Voorkomt dat je 3 kwartier de rij ophoudt...

Verder is en Point It boekje altijd handig in China. China reisblogs